Privacybeleid van Casa Trankilo

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Casa Trankilo verwerkt van haar gasten.

Indien u een reservering maakt bij Casa Trankilo of om een andere reden persoonsgegevens aan Casa Trankilo verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Casa Trankilo, Kaya Suecia 23, Kralendijk, Bonaire. Telefoonnummer: +31614274814. KvK nummer 10048.

Welke gegevens verwerkt Casa Trankilo en voor welk doel

In het kader van uw reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

Casa Trankilo verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de reservering
b) Naam en adres worden gebruikt voor de facturering van de boeking.

Bewaartermijnen

Casa Trankilo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na afloop van uw verblijf bij Casa Trankilo

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Casa Trankilo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via info@casatrankilo.com kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Casa Trankilo uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.